Cennik

Podane niżej ceny są cenami brutto

Tłumaczenie poświadczone 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie na język polski:35,00 PLN
Tłumaczenie na język niemiecki: 45,00 PLN
Tłumaczenie poświadczone w trybie ekspresowym150% - 200% stawki podstawowej
Tłumaczenie poświadczone specjalistyczne125% - 150% stawki podstawowej
Tłumaczenia niepoświadczone 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie na język polski:35,00 PLN
Tłumaczenie na język niemiecki: 45,00 PLN
Tłumaczenie w trybie ekspresowym150% - 200% stawki podstawowej
Tłumaczenie specjalistyczne125% - 150% stawki podstawowej
Tłumaczenia ustne
Jednostką rozliczeniową jest 1 godzina lub 1 blok
rozliczenie godzinowe (1 godzina) – 120 – 250 PLN w zależności od rodzaju tłumaczenia
rozliczenie blokowe (4 godziny) – 500 PLN
UWAGA: Dodatkowe koszty, np. ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie, dojazd, pokrywa zleceniodawca.
Dodatkowe usługi:
Kopia+ 5%
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym+ 30%
Sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia+ 50%
Sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym+ 50%
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii125% -150% stawki podstawowej