Tłumaczenia poświadczone

Specyfika tłumaczenia poświadczonego polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne.
Strona rozliczeniowa tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest traktowana jak cała. Dokumentem źródłowym tłumaczeń poświadczonych jest oryginał. Jeżeli Klient przekazuje kopię, musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu.

Tłumaczenia pisemne niepoświadczone zwykłe i specjalistyczne

W przypadku tłumaczeń niepoświadczonych zwykłych (np. korespondencja prywatna) i specjalistycznych (np. teksty prawnicze, medyczne, ekonomiczne) tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, np. prac naukowych, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie. Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia.
Strona rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona traktowana jest jak cała.